Senin, 28 Mei 2012

PENATAAN RAMBUT
Penataan rambut adalah tahap akhir dalam proses mempercantik tampilan rambut.agar terliha indah dan menarik.

A.5 pola penatan rambutt
 • penataan sistematis ialah penatan rambut yang dapat menimbulkan kesan rambut  terlihat anggun dan statis
 • penataan asimetis ialah penatan rambut yang dapat menimbulkan kesan rambut terlihat dinamis dan modis
 • penataan puncak /up stile ialah penatan rambut yang dapat menimbulkan kesan rambut terliha peminime,statis,anggun tegas
 • penataan belakng ialah penatan rambut yang dapat menimbulkan kesan rambut peminime,statis,anggun,
 • penataan depan ialah penataan rambut yang dapat menimbulkan kesan rambut tarliahat,anggun,tegas,dinamis
 B.Jenis Penatan ;
 •   penataan lepas ialah penataan yang di buat tanpa alat bantu contoh :   blow ,cruly ,sisir , pinger
 •   sanggul/hair do ialah penataan rambut di buat dengan alat bantu yang di gunakan seperti jepi rambut,harnal,karet gelang dll    
  C.teknik yang d gunakan 
 • tanpa sasak
 • sasak
 • pilin/lilitan
 • jalinan/kepang
 • bockel
 • pusaran air
 • lekuk
 • pegas